Правила и Условия за ползване

Добре дошли на www.betenemy.com (наричан по-долу „уебсайт“, „сайт“, „ние“ или „нас“). Сайтът предлага услугите си, само ако приемате без възражения или промени всички Правила и Условия, които сме описали по-долу. Използвайки сайта ни, Вие се съгласявате с Правилата и Условията за употреба в настоящия текст.

Уебсайтът ни е собственост на „Уебса“ ООД със седалище България, Пловдив, ул. „Даме Груев“ 5, п. к. 4013.

Използвайки сайта, Вие се съгласявате да спазвате и да се обвържете с правилата в нашите Общи условия за употреба (наричани по-долу „Условия“, „Общи условия“ и пр.) Те уреждат начините, по които може да се възползвате от съдържанието и услугите, предоставени на сайта ни, и представляват обвързващо правно споразумение между нас и Вас.

Моля, прочетете внимателно тези условия и Декларацията ни за Поверителност. Ако не сте съгласни с тях, нямате право да използвате информацията на сайта ни или да го употребявате по какъвто и да е друг начин. Ако използвате сайта ни в нарушение с нашите Общи условия, това може да ви подложи на граждански и наказателни санкции.

Нашият уебсайт е онлайн платформа, която осигурява най-добрите и качествени ревюта за различните букмейкъри, спортни залози и прогнози.

Използването на нашия уебсайт представлява съгласие с най-новата версия на Общите условия и ангажимент да ги спазвате. Имаме право по всяко време да преразгледаме тези правила и да ги актуализираме. Вие се съгласявате и предварително приемате всички възможни бъдещи промени в условията и се ангажирате периодично да преглеждате страницата за промени. Най-новата версия на Условията може да намерите, ако последвате линка „Условия за ползване“, който се намира в дъното на страницата ни.

Уебсайтът си запазва правото да си възстанови разходите по услуги, събирателни такси и адвокатски хонорари от лица, които използват сайта незаконно. Този уебсайт си запазва правото да инициира съдебни производства срещу такива лица за злоупотреба и всякакви други незаконни действия или пропуски, които са в нарушение с тези Условия.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВНИМАТЕЛНО, ТЪЙ КАТО ТЕ СЪДЪРЖАТ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА, ЗАЩИТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ТЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗЛИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И КЛАУЗА, КОЯТО УРЕЖДА ЮРИСДИКЦИЯТА И МЯСТОТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ БЪДЕЩИ СПОРОВЕ.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И СТЕ СЕ СЪГЛАСИЛИ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА. ВСИЧКИ СПОМЕНАТИ ДОКУМЕНТИ И ВРЪЗКИ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА САМО В СТРИКТНО ТЪЛКУВАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРИЕМАЙКИ ИЗИСКВАНИЯТА В ТЯХ. ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ И ОБВЪРЗАНОСТИ, НАПРАВЕНИ В РАЗРЕЗ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ЩЕ БЪДАТ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА ФОРМИРАТ ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И НАС. ТОВА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА ИЛИ НЯКОЯ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ, ОЗНАЧАВА, ЧЕ РАЗБИРАТЕ, СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ И ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРАВИЛАТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ТУК.


1. ДЕФИНИЦИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

I. „Споразумение“ означава всички условия, описани тук, включително дадените примери, Декларацията за поверителност, други споменати декларации, и ще включва препратки към това споразумение като изменено, отхвърлено, допълнено, променено и заместено от време на време.

II. Betenemy е онлайн платформа, която осигурява най-добрите и качествени ревюта за различните букмейкъри, спортни залози и прогнози.

III. „Потребител / Посетител“ означава лице, което създава акаунт в нашия сайт и използва услугите му.

IV. „Акаунт“ означава профил, създаден от нашите потребители / посетители, с цел да използват услугите на сайта ни. Акаунтът изисква предоставянето на информация като име, имейл адрес, парола, номер за контакт и пр.

V. „Съдържание“ значи текст, графики, изображения, музика, аудио, видео, информация или друг вид материали

VI. „Потребителско съдържание“ означава цялото съдържание, което посетителят поства, качва, публикува, изпраща или предава, използвайки уебсайта ни.

VII. SNS (Social Networking Site) Сайт на социална мрежа като Facebook, Twitter и пр.

VIII. Официалният език на тези Общи условия е български.

IX. Заглавията и подзаглавията са поставени само с цел удобство и не трябва да бъдат използвани за интерпретация.


2. ДОПУСТИМОСТ НА ЧЛЕНСТВОТО

I. Използването на сайта е достъпно само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори според приложимото законодателство. Ако сте непълнолетни и сте под 18-годишна възраст, нямате право да използвате сайта ни.

II. Нашият сайт си запазва правото да прекрати членството Ви и да Ви откаже достъп, ако открием, че сте на възраст под 18 години. Сайтът не е на разположение за лица, чийто достъп е бил преустановен или прекратен по каквато и да е причина. Ако се регистрирате като компания, Вие заявявате, че имате правомощията да я обвържете с настоящите Общи условия.

III. Освен в случаите, когато са предвидени специфични условия, тези Правила и Условия заменят всички предишни изявления, разбирателства и споразумения и имат превес над всички останали условия. Използвайки услугите на сайта ни, Вие се съгласявате да се обвържете с неговите Общи условия.


3. РЕГИСТРАЦИЯ

I. За да се възползвате от услугите ни, ще трябва да създадете акаунт.

II. За да създадете акаунт, е нужно да предоставите някои лични данни като име, имейл адрес, номер за контакт и парола.

III. Вие заявявате и гарантирате, че цялата предоставена информация е достоверна и точна и че ще поддържате нейната актуалност. Вие сте отговорни да запазите поверителността на своите данни за достъп, както и за всички дейности, извършвани от профила Ви. Съгласявате се да ни уведомите незабавно за всяка непозволена употреба на акаунта Ви, при съмнение за такава или за други непозволени действия. Уебайтът няма да носи никаква отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на горепосочените условия. Не трябва да споделяте паролата си или други данни за достъп с лица, които не са упълномощени да влизат в акаунта ви. Без да ограничава горепосоченото, Вие носите отговорност за всякакви дейности, извършени от Вашия профил. Препоръчваме Ви да използвате „силна“ парола при регистрацията си. За такава се счита парола, съдържаща комбинация от главни и малки букви, цифри и символи. Ние не сме и няма да бъдем отговорни за каквито и да е загуби и повреди, произтичащи от неспазване на някое от горните условия.

IV. Съгласявате се да представите пълна и достоверна информация в акаунта си, както и да я поддържате винаги актуална. Без да ограничава горепосоченото, ако има промяна в личните Ви данни, Вие се съгласявате да я отразите в профила си.

V. Когато създавате акаунт, не трябва да:

а) Предоставяте некоректна информация или да създавате профил за друго лице без негово разрешение. б) Използвате потребителско име, принадлежащо на друго лице, с цел да се представите за него. в) Използвате потребителско име, собственост на друго лице, и това лице не е дало разрешението си. г) Използвате потребителско име, което е обидно, вулгарно, неприлично или проява на лош вкус.

VI. Ние си запазваме правото да блокираме или изтрием Вашия акаунт, ако информацията или част от информацията, попълнена при регистрацията Ви или след това, се окаже неточна, невярна или подвеждаща. Запазваме си правото да ограничим или заличим профила Ви и ако се опитате да възстановите потребителско име, което е създадено в разрез с Общите ни условия. Ако по някаква причина смятате, че профилът Ви вече не е сигурен, незабавно ни уведомете на адрес [email protected]

VII. Не може да прехвърляте или продавате профила си в https://betenemy.com друга страна. Ако се регистрирате като компания, Вие лично гарантирате, че имате правомощието да я обвържете с настоящото Споразумение.

VIII. Нашите услуги не са достъпни за клиенти, чиито достъп е бил спрян – временно или за неограничен период. Нашият уебсайт си запазва правото, по свое усмотрение, да изтрие непотвърдени или неактивни профили. Нашият сайт си запазва правото да откаже услуги на всяко лице, по всяко време, по каквато и да е причини.

IX. Едно лице може да притежава само един акаунт на свое име.

X. Вие се съгласявате да спазвате всички местни закони, касаещи допустимото онлайн съдържание и допустимото онлайн поведение. Вие сте отговорни за всички приложими данъци и такси. В допълнение, Вие трябва да спазвате нашите Общи условия, които са записани в настоящото Споразумение, както и всички останали правила, политики и процедури, които може да публикуваме на сайта си понякога.


4. УСЛУГИ:

I. Нашият уебсайт е онлайн платформа, която осигурява подробни прегледи на различни букмейкъри, спортни залози и прогнози. Нашите ревюта съдържат подробности като мнение, начин на регистрация при букмейкъра, дизайн и структура на сайта му, налични опции за залог, бонуси, Live залози, живо предаване, фиш за залог, Cash Out опция и др.

II. Ако искате да получите бонусите на различните букмейкъри, трябва да последвате връзката, която ще ви отведе до сайта на съответния букмейкър. Този уебсайт е собственост на трета страна. Вашата регистрация, заявката за бонус и транзакцията на този сайт ще се уреждат от правилата, условията и политиката за поверителност на съответната трета страна.


5. СЪГЛАСИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

I. Нашият уебсайт си запазва правото да инициира граждански или наказателни производства срещу посетител, който подаде невалидна и/или невярна претенция или предостави грешна, непълна или подвеждаща информация. В допълнение към гореописаните съдебни последствия, ние можем, по наше усмотрение, да прекратим, да блокираме, да ограничим или да анулираме профила Ви, с който използвате сайта. Всяко лице, което съзнателно и с умисъл да навреди, измами или да заблуди, подаде измамна жалба, съдържаща невярна, непълна или подвеждаща информация, е виновно за престъпление и ще бъде преследвано с пълната строгост на закона

II. Вие се съгласявате и приемате да използвате услугите на сайта и да извършвате транзакции чрез него на собствен риск, прилагайки най-добрата си и разумна преценка, преди да направите каквато и да е покупка чрез уебсайта ни. Ние не сме подсъдими или отговорни за каквито и да било действия или бездействия от страна на производителите на продукти и с това изрично отхвърляме всякаква отговорност в това отношение.


6. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ:

I. Че ако дадена доставка не може да бъде направена и това е по Ваша вина (например, предоставили сте грешно име, грешен адрес или друга невярна информация), всички допълнителни разходи по повторната доставка ще са за Ваша сметка.

II. Че ще използвате услугите на нашия уебсайт, партньорите ни и договорните компании само за закони цели и че ще спазвате всички приложими закони и разпоредби, докато използвате сайта по какъвто и да е начин.

III. Да предоставите коректна и вярна информация във всички случаи, когато се изисква от Вас. Ние си запазваме правото да поискаме потвърждение на предоставените данни във всеки момент. Ако при това потвърждение се установи, че въведената от Вас информация или част от нея е невярна, ние имаме право по своя преценка да отхвърлим регистрацията Ви и да ограничим достъпа Ви до сайта ни без предварително предупреждение.

IV. Че използвате услугите на сайта и правите транзакции на свой собствен риск, прилагайки трезва и разумна преценка, преди да извършите каквато и да е транзакция през сайта ни.

V. Че ако поръчате продукт, адресът за доставка, който предоставите, ще бъде коректен пълен.

VI. Че преди да направите поръчка, ще разгледате внимателно продуктовото описание. Пускайки поръчка, Вие се съгласявате да се обвържете с условията на продажбата, включени в описанието на продукта.

VII. Вие приемате и се съгласявате, че този уебсайт не препоръчва и не насърчава хазарта, независимо дали е законен или незаконен. Сайтът е журналистическо предприятие, което следи индустрията с онлайн залагания. Ако търсите нещо, различно от неутрален репортаж за тази индустрия, вие сте посетили грешния сайт и трябва веднага да напуснете платформата ни.

VIII. Съгласни сте да не използвате информацията, която се съдържа в betenemy.com, ако смятате, че имате проблем с хазарта. Ако подозирате, че имате проблем с хазарта, напуснете сайта незабавно и потърсете помощ.

IX. Възможно е други посетители (включително неупълномощени и нерегистрирани лица, както и хакери) да постват или предават обидни или нецензурни материали на този уебсайт и Вие може неволно да сте изложени на такива материали. Също така е възможно други потребители да узнаят личните Ви данни заради употребата Ви на сайта. Получателите на тази информация може да я използват, за да Ви тормозят или да Ви навредят. Ние не одобряваме подобна нерегламентирана употреба, но използвайки сайта ни, Вие признавате и се съгласявате, че ние не сме отговорни за употребата на лична информация, която сте разкрили публично с останалите посетители на уебсайта ни. Моля, внимателно преценявайте какви данни споделяте пред други лица на сайта ни.


7. НЕ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА НИ ЗА НИКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

I. Да разпространяване на каквито и да било незаконни, тормозещи, клеветнически, злоупотребяващи, заплашителни, вредни, вулгарни, нецензурни или по друг начин неприемливи материали.

II. Да предавате на материали, които насърчават престъпно или обидно поведение, водещо до подвеждане под гражданска или наказателна отговорност, или нарушаващо по какъвто и да е начин местното законодателство.

III. Да пречите на друг потребител да се възползва от услугите на сайта ни.

IV. Да нарушавате приложимите закони.

V. Да влияете или да прекъсвате работата на мрежите и уебсайтове, свързани с нашия сайт.

VI. Да създавате, разпространяване или съхраняване на електронни копия на материали, защитени с авторско право, без разрешението на собственика.

VII. Без това да ограничава другите средства за правна защита, ние можем по своя преценка да спираме или да прекратяваме достъпа до услугите ни, да заличаваме потребителски профили, да забраняваме достъпа до сайтовете, услугите, инструментите и съдържанието ни, да забавяме или премахваме публикувано съдържание, ако сметнем, че те създават проблеми или предпоставки за правни задължения, ако нарушават правата на интелектуалната собственост на трети страни или са в разрез с Общите условия. Заедно с това си запазваме правото да изтриваме непотвърдени профили и акаунти, които са били неактивни с месеци.


8. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. Ние можем по всяко време да променяме Правилата и Условията за ползване, без предварително да Ви уведомяваме за това. Можете да разгледате най-актуалния вариант на Общите условия по всяко време на уебсайта ни. Трябва редовно да проверявате Правилата и Условията на страницата ни. Ако промяната в тях не е приемлива за Вас, се налага да прекратите използването на нашите услуги. Все пак, ако продължите да посещавате сайта ни и да използвате услугите му, това ще значи, че сте се съгласили да приемете и да спазвате променените Общи условия за ползване.

II. Този уебсайт няма да бъде отговорен за закъснения, произтичащи от непълно въведен адрес. В тези случаи клиентите ще поемат всички допълнителни разходи по доставката.


9. РЕВЮТА, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ПОДАВАНЕ

Всички прегледи, коментари, обратна връзка, пощенски картички, предложения, идеи и друг тип информация, изпратена във връзка със сайта ни (и наричани за по-кратко „коментари“), остават наша собственост. Подобно разкриване, подаване и предлагане на коментари представлява по същество прехвърляне на всички права и интереси в цял свят и към всички авторски права и други интелектуални права. По този начин ние притежаваме изцяло всички права и интереси и не следва да бъдем ограничавани по никакъв начин да използваме коментарите за търговски или други цели. Ще имаме право да използваме, възпроизвеждаме, разкриваме, модифицираме, променяме, адаптираме, да създаваме производни, да публикуваме, показваме и разпространяваме всички коментари, които изпращате, без каквито и да било ограничения и без да се налага да Ви компенсираме.

II. Ние не сме и няма да бъдем задължени (1) да гарантираме конфиденциалност за коментарите, (2) да ви изплатим обезщетение за който и да е коментар, (3) да отговорим на който и да е коментар. Вие се съгласявате, че коментарите, които изпращате към сайта, няма да нарушават тази политика или правата на трети страни, включително авторски права, търговска марка, политика на неприкосновеност или друго лично или имуществено право, както и че няма да причиняват вреди на физическо или юридическо лице. Заедно с това се съгласявате, че коментарите, които изпращате до сайта, няма да съдържат клеветнически, незаконни, заплашителни, обидни или нецензурни материали, нито софтуерни вируси, политически агитации, търговски призиви, верижни писма, масови съобщения и всякаква друга форма на „спам“.

III. Нашият уебсайт не преглежда редовно публикуваните коментари, но си запазва правото (но не и задължението) да наблюдава, редактира или премахва коментарите, изпратени до сайта. Вие ни давате право да използваме името Ви, с което изпращате своите коментари. Съгласявате се да не използвате фалшив имейл адрес, да не се представяте за друго физическо или юридическо лице и да не предоставяте каквато и да е подвеждаща информация относно произхода на коментара си. Вие и единствено Вие сте отговорни за съдържанието на всички коментари, които публикувате. Вие се съгласявате да обезщетите нас и нашите партньори за всички искове, произтичащи от Вашите коментари. Ние и нашите партньори не поемаме никаква отговорност за коментари, изпратени от Вас или от трета страна.

IV. Не трябва да използвате насилствен език, да споделяте и разпространявате порнографски изображения и клипове, да правите богохулни и клеветнически изявления или изказвания срещу целостта и достойнството на отделните нации. Ако установим, че някой потребител прави това, незабавно ще заличим профила му и ще ограничим достъпа му до нашия уебсайт.


10. АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКА МАРКА:

I. Нашият уебсайт, неговите доставчици и лицензодатели изрично запазват всички права върху интелектуалната собственост за всички текстове, програми, продукти, процеси, технологии, съдържание и друг вид материали, които са част от сайта. Достъпът до този сайт не означава и не трябва да се разглежда като предоставяне на някой лиценз, който е част от интелектуалната собственост на Betenemy или неговите партньори. Всички права, включително авторското, са собственост на или лицензирани от нас или трета страна-доставчик. Употребата на този сайт и неговото съдържание, включително копирането или съхранението, освен за Ваши лични цели, е забранено без изричното разрешение от нашия уебсайт. Не можете да променяте, разпространявате или преиздавате нищо от този сайт с каквато и да е цел.

II. Логото, имената, търговската марка, слоганите на Betenemy и всички останали свързани със сайта елементи са собственост на Betenemy. Всички други марки са собственост на съответните компании. Никой лиценз или търговска марка не се предоставя във връзка с материалите, публикувани на този сайт. Достъпът до уебсайта не упълномощава никого да използва каквото и да е име, лого или марка по какъвто и да било начин.

Всички материали, включително изображение, текст, илюстрации, дизайн, икони, снимки, програми, музикални клипове или файлове за изтегляне, видео клипове, писмени и друг тип материали, които са част от сайта, (наричани обобщително „Съдържание“) са предназначени само за лична, некомерсиална, употреба. Правата и интересите на материалите и софтуера, които сваляте, не се прехвърлят на Вас в резултат от това сваляне. Нямате право да възпроизвеждате (освен в описаните по-горе случаи), публикувате, предавате, разпространявате, излагате, променяте, да създавате копия, да продавате или участвате в продажби на която и да е част от съдържанието на сайта и неговия софтуер. Целият софтуер, използван на сайта, е собственост на сайта или на неговите доставчици и е защитен от българските и международните закони. Всяка друга употреба, включително възпроизвеждане, промяна, разпространение, предаване, пресъздаване, показване или изпълнение на съдържанието на този сайт, е забранена. Освен, ако не е посочено друго, всички елементи от съдържанието на сайта са обект на авторско право, търговска марка и/или друг вид интелектуална собственост, притежавана, контролирана или лицензирана от нашия уебсайт, някой от нашите партньори или трета страна. Всички елементи от съдържанието на сайта са защитени от местните закони на страните, в които оперираме ние, нашите партньори или доставчиците ни. Компилацията (в това число събирането, подреждането и сглобяването) на съдържанието в този сайт е изключителна собственост на нашия уебсайт и е защитена от политиките на DMCA и от международните закони!

IV. Ако научите за незаконен материал или дейност на нашия сайт или за материали и действия, които нарушават Общите условия, молим да ни информирате. Ние уважаваме правото на интелектуална собственост на останалите и очакваме същото от своите потребители. Ще реагираме на известията за предполагаеми нарушения, които са в съответствие с приложимото право и са ни изпратени своевременно по надлежния ред. Ако има причина да смятате, че съдържанието Ви е копирано по нарушаващ правата Ви начин, молим да изпратите следната информация:

а) Физически или електронен подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да го представлява

б) Идентификация на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е използвано незаконно.

в) Идентификация на материала, за който се твърди, че е в нарушение и трябва да бъде премахнат, и информация, която да ни помогне да го идентифицираме.

г) Вашите данни, включително адрес, телефон за връзка и имейл.

д) Изявление от Ваша страна за добронамерено убеждение, че материалът е използван по начин, който не е разрешен от собственика на авторските права, представителите му или от закона.

е) Изявление, че информацията и уведомлението са точно представени и Вие сте упълномощен да действате от името на собственика на авторските права.

V. Имаме право да премахнем съдържанието, за което се твърди, че е в нарушение, по своя преценка, без да ви уведомим предварително и без да сме отговорни към Вас. При някои обстоятелства можем да заличим профила на потребител, за когото установим, че извършва редовни нарушения.

VI. Известия за нашия уебсайт може да изпращате на адрес [email protected]


11. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да предпазвате, да обезщетявате и да пазите от вреди нашата компания/уебсайт, нейните работници, директори, служители, агенти и техните наследници и представители от и срещу всякакви искове, задължения, вреди, загуби, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари, причинени от или произтичащи от вашите действия или бездействия, които могат да доведат до загуба или до отговорност от страна на нашия сайт или от трета страна. Списъкът включва, но не се изчерпва с: нарушаване на гаранции, представителства и начинания, свързани с неизпълнението на някое Ваше задължение, включено в това Споразумение и произтичащи от нарушаването на някоя точка от това Споразумение, касаеща правото на интелектуална собственост, заплащане на законните задължения и данъци, искове за клевета, нарушаване правото на личен живот или публичност, както и нарушаване достъпа на други посетители до услугата. Тази клауза ще остане в сила и след изтичането или прекратяването на настоящото Споразумение.


12. ПРЕКРАТЯВАНЕ

I. Можем по всяко време и без да дължим предизвестие, да ограничим, спрем или отменим правото Ви да използвате сайта ни (или част от него). В случай на ограничаване или прекратяване вече няма да имате право на достъп до частта на сайта, която сме ограничили или прекратили за Вас. В този случай ограниченията, наложени по отношение на изтеглените от уебсайта материали, и задълженията, записани в Общите условия, продължават да са в сила.

Без да ограничаваме описаното по-горе, можем да затворим, да прекратим или ограничим достъпа Ви до нашия уебсайт в случаите, когато:

 • Установим, че сте нарушили или нарушавате настоящите Общи условия за ползване.
 • Установим, че сте нарушили правни задължения (действащи или потенциални), включително нарушаване правата на интелектуална собственост на някой друг.
 • Установим, че се участвате или сте участвали в измамни или незаконни дейности.
 • Трябва да предотвратим възможна опасност от загуби за нас, за друг потребител или за трети лица.
 • По други причини, незаписани по-горе.

III. Ако установим, че нарушавате тези Общи условия, може да ви подведем под отговорност за сумата, на която възлизат нашите загуби.


13. ОТКАЗ ОТ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. Сайтът се предоставя във вида, в който е, без каквито и да е гаранции. Вие сами понасяте рисковете, свързани с употребата му.

II. Този уебсайт предоставя съдържание от други интернет сайтове и източници и макар че се стараем да гарантираме, че включените материали са коректни, с добра репутация и високо качество, ние не носим отговорност, ако това не е така. Ние няма да носим отговорност за грешки и пропуски, нито за резултатите от употребата на информацията в уебсайта или за технически проблеми, възникнали по време на тази употреба. Този отказ от отговорност представлява съществена част от настоящото Споразумение с потребителя. Заедно с това, до степента, разрешена от съответното законодателство, ние не сме отговорни и Вие се съгласявате да не държите компанията отговорна за каквито и да е щети и загуби (включително, но не само, загуба на средства, добра воля и репутация, печалби или нематериални загуби, както и други преки и косвени последващи щети), които директно или индиректно произтичат от:

 • Използването или невъзможността да използвате нашия сайт, услуги и инструменти.
 • Забавяне или нарушения в работата на уебсайта, услугите и инструментите му.
 • Вируси или друг зловреден софтуер, получен по време на работа с нашия сайт, неговите услуги и инструменти, както и чрез работата с всеки друг уебсайт, свързан с нашия уебсайт, включително неговите услуги и инструменти.
 • Неизправности, дефекти, грешки и неточности от какъвто и да е характер в нашия сайт, неговите услуги и инструменти, както и в информацията и графиките, предоставени в тях.
 • Съдържанието, действието или бездействието на трети страни, включително заглавия, поместени на сайта ни, неговите услуги или инструменти, както и заличаването на заглавия, за които се предполага, че са фалшиви.
 • Прекратяване или друг тип действие, предприето срещу вашия акаунт.

III. В рамките на позволеното от действащото законодателство, нашият уебсайт и неговите доставчици не носят отговорност за непреки, случайни, специални, последващи или евентуални щети, включително, но не само, обезщетения за загуба на печалби, добра воля, употреба, данни или други нематериални загуби, произтичащи от използването на сайта или от Общите условия. Без да се нарушава описаното по-горе в Условията, нашата отговорност към Вас по отношение на всички задължения, произтичащи от спазването или неспазването на това Споразумение, е ограничена за всяка стойност, която платите. Нашият уебсайт, неговите сътрудници и технически партньори не правят никакви заявления и не предоставят гаранции за коректността, надеждността, пълнотата или актуалността на съдържанието, информацията, софтуера, текста, графиката, връзките или съобщенията, произтичащи от използването на сайта. Не даваме гаранции, че работата с уебсайта ще протича без проблеми и/или без грешки. В тази връзка нашият уебсайт не поема никаква отговорност за парични или загуби от друг характер, които сте претърпели поради забавяне, провал, прекъсване или нарушаване на информацията, разпространявана в този сайт или по време на работата с него.

IV. Нашият уебсайт периодично планира профилактики, по време на които остава недостъпен. Може да възникват и системни прекъсвания, които не са планирани. Вие давате съгласие, че ние не носим отговорност за (а) това, че някой от сайтовете е недостъпен, (б) загубата на данни и информация, причинена от възможни системни прекъсвания, (в) информация и материали, които не са разпространени или са неправилно разпространени поради подобни системни прекъсвания, (г) прекъсвания, причинени от трети страни, включително, но не само от сървърите и компаниите, поддържащи уебсайта, от интернет доставчиците или от други подобни страни.


14. УРЕЖДАЩИ ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

I. Това потребителско Споразумение трябва се тълкува според приложимите закони в България, независимо от вашето физическо местоположение.

II. Съдилищата в България имат изключителна юрисдикция във всички производства, произтичащи от това Споразумение.


15. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

I. Като цяло транзакциите през нашия сайта протичат гладко. Все пак може да има случаи, в които да срещнете затруднения. Спор може да възникне, когато между Вас и нас има несъгласие за някоя транзакция на сайта.

II. В интерес на най-бързото и ефективно решаване на възникналите спорове ние и Вие се съгласяваме всички спорове, възникнали във връзка с Условия, да бъдат разрешавани чрез обвързващ арбитраж. Арбитражът е по-неформален от съдебно дело. В него участва неутрален арбитър вместо съдия или жури. Той позволява по-малко заключения и е субект на доста по-ограничен преглед от съдилищата. Арбитрите могат да присъждат същите обезщетения като съдията. Нашето съгласие за арбитражни спорове включва, но не се ограничава до всички искове, свързани с аспектите на Условията, независимо дали става въпрос за спазване или нарушаване на договора, статут, измама, невярно представяне или друга правна теория, независимо дали претенциите възникнат по време или след унищожаването на Условията. ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВЛИЗАЙКИ В УСЛОВИЯТА, ВИЕ И НИЕ ВЗАИМНО СИ ОТКАЗВАМЕ ПРАВОТО НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС, ВКЛЮЧВАЩ СЪДИЯ И ЖУРИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ КЛАСИФИЦИРАНИ ДЕЙСТВИЯ.

III. Мястото за арбитраж е България, а седалището на арбитража е Пловдив, използваният за арбитража език ще бъде български.

IV. Решението на арбитража е задължително за вас и за нас.

V. Всички искове, споменати или отхвърлени в това Споразумение, ще се оспорят от нас чрез позоваване на същото Споразумение.


16. СИГУРНОСТ НА УЕБСАЙТА:

Забранено е да нарушавате или да се опитвате да нарушите сигурността на сайта. За подобен опит се считат следните (но не само) случаи:

а) Достъп до данни, които не са предназначени за вас, или логване в сървър или профил, за които нямате право на достъп. б) Опит да изпробвате, сканирате и тествате уязвимостта на система или мрежа или да нарушите мерките за сигурност или за идентификация, без да имате разрешение за това; Опит да преодолеете мерките за сигурност и да се логнете, без да имате разрешение за това. в) Опит да влияете върху обслужването на друг посетител, върху хост или мрежа, включително, но не само, чрез изпращане на вирус, чрез претоварване (flooding), чрез изпращане на спам и др. г) Изпращане на нежелани имейли за реклами и услуги. д) Подправяне на заглавието на TCP / IP пакета или част от заглавието в имейли или дискусионни форуми.

Нарушаването на сигурността на системата или мрежата може бъде доведе до гражданска или наказателна отговорност. Ние ще разследваме случаите на предполагаеми нарушения и ще уведомим компетентните органи. Ще окажем пълно съдействие при разследването на потребителите, за които се предполага, че са предприели такива злоумишлени действия. Вие давате съгласие да не използвате устройства, софтуер или други средства, с които да смущавате или да се опитвате да смущавате правилното функциониране на уебсайта или други дейности, свързани с него. Съгласявате се да не използвате и да не опитвате да използвате устройства, софтуер, инструменти или други устройства и механизми (като например браузъри, паяци, роботи, аватари и др.) за навигация или работа със сайта, освен агентите за търсене, достъпни на уебсайта ни, или общодостъпните браузъри на трети страни като Netscape Navigator, Microsoft Explorer.


17. БЛОКИРАНЕ НА СЪВЕТИ

Съдържанието на сайта е само информативно. Betenemy.com предоставя информация, новини, статии и реклами единствено с информативна цел. Съдържанието на сайта, включително промоционални и фотографски материали, не може да се разглежда като предложение, съвет или напътствия в хазартната дейност. Betenemy.com и всички свързани с него лица не носят отговорност за щети, морални или материални, причинени по време на посещение в който и да е букмейкърски сайт.


18. РЕКЛАМА – ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ

Услугите на рекламодателите ни са насочени към потребители от страни, в които използването на подобен тип услуги не се счита за криминално деяние. Потребителите на Betenemy.com трябва да спазват правилата на всеки букмейкър, промотиран на сайта ни. Ние отхвърляме всякаква отговорност за обезщетение в случаи на пряка или косвена загуба или възможна вреда. Тъкмо обратното, имаме право да инициираме наказателно или гражданско преследване на всеки, който би дискредитирал, фабрикувал или използвал погрешно съдържанието на betenemy.com.


19. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички лични данни и потребителското съдържание, както и услугите на сайта, са предмет на нашата Декларация за поверителност.


20. ИЗВЕСТИЯ

I. Използвайки сайта, Вие приемате, че общуването с нас ще бъде предимно по електронен път. Ще се свържем с Вас по имейл или ще Ви предоставим нужната информация, като я публикуваме на сайта.

II. Вие приемате, че всички договори, известия, информация и друг тип комуникация, която предоставим електронно, отговарят на всички законови изисквания, на които биха отговаряли, ако бяха предоставени на хартия.

III. Известията се считат за получени и правилно връчени незабавно, ако са публикувани на сайта, или 24 часа след изпращането по имейл, или три дни след датата на публикуването на всяко писмо. Като доказателство за изпълнение на услугата се счита:

 • За писма: Когато то е правилно адресирано, подпечатано и е пуснато в пощата.
 • За имейли: Когато той е изпратен до посочения електронен адрес.

 • 21. ПРАВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

  I. В допълнение към това Споразумение, трябва да се запознаете и да спазвате регламента, местните закони, държавното законодателство, международните закони, устави и разпоредби, свързани с използването на нашите услуги. Независимо от успешното приключване на транзакцията, Вие трябва стриктно да спазвате всички конкретни изисквания, чието неспазване би направило транзакцията невалидна.

  II. Вие и само Вие сте отговорни да направите така, че услугите и всички други действия, извършени на сайта ни, са законни. Трябва да се уверите, че те са в съответствие с всички приложими закони в България и всички останали страни.

  III. Трябва да спазвате държавните и федерални разпоредби.


  22. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

  Препратките към други сайтове, поместени на тази страница, са публикувани единствено за Ваше удобство. Ако използвате тези линкове, ще бъдете пренасочени към други страници, които ще се отворят в нов прозорец на браузъра Ви. Ние не проверяваме сайтовете на трети страни, не ги контролираме и не сме отговорни за тяхното съдържание. Не одобряваме и не изказваме никакви твърдения от тяхно име, не сме отговорни за информацията, материалите и останалите елементи, които ще откриете в уебсайтовете на трети страни. Ако решите да отворите страница на трета страна, го правите на свой собствен риск.


  23. БЕЗ ОТКАЗ

  Неуспехът да наложим дадено условие от настоящото Споразумение или неуспехът да изискаме изпълнението на някоя от гореописаните клаузи по никакъв начин не следва да се счита като отказ от тези условия и не нарушава правото ни да прилагаме посочените в Споразумението клаузи на по-късен етап. Изричният ни отказ от някое условие не представлява отказ от бъдещо задължение за спазване на същото условие или изискване.


  24. РАЗДЕЛНОСТ

  Всяко правило трябва да се разглежда отделно. Ако дадено правило или част от него е невалидно или неприложимо, неговата невалидност или неприложимост не трябва да оказва влияние върху изпълнението и спазването на останалите правила.


  25. ВЪЗЛАГАНЕ

  I. Вие няма да възлагате никакви права или да делегирате каквито и да било задължения по настоящите Общи условия, в цялост или отчасти, по закон или по друг начин, без предварително да поискате нашето писмено съгласие, което можем да откажем по собствена преценка.

  II. Ние можем да прехвърлим нашите права и да делегираме задължения по настоящите Общи условия без Вашето съгласие. Всяко прехвърляне или делегиране, нарушаващо гореописаните условия, е нищожно и невалидно. Настоящите Условия имат задължителен характер и ще бъдат в полза на регламентираните наследници и представители на всяка от страните.


  26. ФОРСМАЖОР

  Ние не носим отговорност по отношение на което и да е нарушение на настоящите Правила и условия, ако това нарушение е възникнало по независещи от нас причини, включващи (но не само):

  а) Божия намеса

  б) Природни бедствия

  в) Саботаж

  г) Инцидент

  д) Бунтове

  е) Недостиг на доставки, оборудване и материали

  ж) Стачки и локаути

  з) Граждански вълнения

  и) Хакерски атаки

  й) Злонамерени действия


  27. ЦИФРОВ ПОДПИС:

  I. С използването на нашите услуги се счита, че Вие сте изпълнили това Споразумение по електронен път. То е в сила от мига, в който регистрирате профила си. Вашата регистрация се счита за потвърждение, че можете по електронен път да получите, изтеглите и принтирате настоящото Споразумение.

  II. Във връзка с това Споразумение може да получавате някои писмени документи като договори, известия и съобщения.. За да улесним работата със сайта, Вие ни давате разрешение да Ви предоставяме тези записи по електронен път, вместо на хартиен носител.

  III. Чрез регистрирането на профил, Вие се съгласявате да получавате по електронен път и чрез електронната си поща всички записи и известия за услугите, предоставени по силата на това Споразумение, които иначе би трябвало да ви представим на хартиен носител. Въпреки това, ние си запазваме правото по своя преценка да общуваме с Вас чрез пощенската служба или чрез други куриерски услуги, като за целта използваме адреса, който сте посочили при регистрацията си. Съгласието Ви да получавате записи и известия по електронен път ще остане в сила, докато не го оттеглите изрично. Може да го направите по всяко време, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Ако оттеглите съгласието си да получавате известия по електронен път, ние ще прекратим достъпа Ви до нашите услуги и повече няма да може да ги използвате. Оттеглянето на съгласието Ви за електронни записи и известия ще бъде ефективно, само след като имаме достатъчно време да обработим заявката Ви. Имайте предвид, че отказът Ви от електронна комуникация няма да засяга записи и известия, получени, преди отказът Ви да влезе ефективно в сила.

  IV. За да сме сигурни, че можем да Ви предоставим записи и известия по електронен път, трябва да ни уведомите, ако има промяна в имейл адреса Ви. Може да го направите, като промените данните в профила си или като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.


  28. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

  Тези условия заедно представляват цялостно споразумение и договорка между Вас и нас. Те заместват всяко друго споразумение или договорка (писмена, устна или по подразбиране), която може да е имало между нас и Вас. Всяко изявление, предложение, обещание, договор или условие, които не са изрично посочени в настоящите Общи условия, се считат за нищожни.


  29. КОНТАКТИ:

  За изясняване на нашите Правила и Условия, моля, пишете ни на адрес [email protected].